Give A Cluck in January 31 JPEG - Did you know… (English/Welsh)

Type Image

Information

"The poultry that's thrown away each year costs us £660m every year… that's £25 per household. With the right meal prep and storage you can save yourself money and stop wasting poultry." "Mae’r cyw iâr, twrci ac ati a deflir bob blwyddyn yn costio £660m y flwyddyn i ni... mae hynny’n £25 fesul cartref. Trwy baratoi a storio prydau yn iawn, gallwch arbed arian ac osgoi gwastraffu cyw iâr, twrci ac ati" INSTAGRAM Did you know in the UK we waste £25 per household every year on throwing away poultry? Bet you didn't know meal prep could help to reduce this? Give a cluck and get involved - click the link in our bio for top tips #GiveAClick FACEBOOK ENGLISH "ENGLISH: Did you know that the poultry that's thrown away each year costs English citizens £557m every year! Give a cluck and get involved - visit our website for some top storing tips: www.lovefoodhatewaste.com WELSH: Did you know that the poultry that's thrown away each year costs Welsh citizens £31m every year! Give a cluck and get involved - visit our website for some top storing tips: https://wales.lovefoodhatewaste.com/" FACEBOOK WELSH Wyddoch chi fod y cyw iâr, twrci ac ati a deflir bob blwyddyn yn costio £31m i drigolion Cymru bob blwyddyn? Rho glwc a chymryd rhan – mae ein gwefan yn llawn cynghorion storio defnyddiol: https://wales.lovefoodhatewaste.com/ TWITTER ENGLISH "ENGLISH: Did you know that the poultry that's thrown away each year costs English citizens £557m every year! Give a cluck and get involved - visit our website for some top storing tips: www.lovefoodhatewaste.com WELSH: Did you know that the poultry that's thrown away each year costs Welsh citizens £31m every year! Give a cluck and get involved - visit our website for some top storing tips: https://wales.lovefoodhatewaste.com/" TWITTER WELSH Wyddoch chi fod y cyw iâr, twrci ac ati a deflir bob blwyddyn yn costio £31m y flwyddyn i drigolion Cymru? Rho glwc a chymryd rhan – mae ein gwefan yn llawn cynghorion storio defnyddiol: https://wales.lovefoodhatewaste.com/