Give A Cluck in January 25 JPEG - Marinate (English/Welsh)

Type Image

Information

Prep tip: bought too much chicken? Try marinating before it goes in the freezer, it'll add a burst of flavour when you eat it later. Cyngor paratoi: wedi prynu gormod o gyw iâr? Beth am ei farinadu cyn ei rewi, a bydd yn llawn blas pan fyddwch chi’n ei ddadrewi i’w fwyta rywdro eto. INSTAGRAM Top tip, if you want to add a burst of flavour to your chicken marinate the it before you pop it in the freezer, trust us it's tasty! www.lovefoodhatewaste.com #GiveACluck FACEBOOK ENGLISH Done the weekly food shop on an empty stomach and overbought on the chicken? We've all done it. Marinate the bird and pop it into the freezer to add a burst of flavour when you eat it later. www.lovefoodhatewaste.com FACEBOOK WELSH Wedi gwneud y siopa bwyd wythnosol ar stumog wag a phrynu gormod o gyw iâr? Mae pawb yn gwneud weithiau. Gallech farinadu’r cyw iâr a’i rewi, yn barod am bryd blasus pan fyddwch chi’n barod amdano. https://wales.lovefoodhatewaste.com/ TWITTER ENGLISH Top tip, if you want to add a burst of flavour to your chicken marinate the it before you pop it in the freezer, trust us it's tasty! www.lovefoodhatewaste.com #GiveACluck TWITTER WELSH Cyngor gorau: os hoffech chi roi blas ar eich cyw iâr, beth am ei farinadu cyn ei rewi – mae’n flasus, wir i chi! [LINK TO WEBSITE] #RhoGlwc