Give A Cluck DAY 9 JPEG - The best options for storage

Type Image

Information

[static illustration] Want to keep your poultry in the best nick? Make sure your Christmas bird is in an air tight container or bag for freezing otherwise the the cold air will dry it out! [static illustration] Eisiau cadw eich twrci, cyw iâr ac ati ar ei orau? Gwnewch yn siŵr bod eich cig Nadolig mewn cynhwysydd neu fag sy'n dal gwynt os byddwch yn ei rewi. Fel arall, bydd yr aer oer yn ei sychu!