Give A Cluck DAY 7 JPEG - Freezer Hack/ Labelwch! (English/ Welsh)

Type Image

Information

[static image] Get some labels ready to add the freze date and what's inside to your containers (maybe put your name on it too so no-one nabs your Christmas turkey curry you'll want in March). [static image] Paratowch labeli yn barod i ychwanegu'r dyddiad rhewi a nodi’r hyn sydd yn y cynhwysydd (gallech roi eich enw arno hefyd, fel na fydd rhywun arall yn bachu'r cyri twrci y byddwch awydd ei fwyta ym mis Mawrth).