Give A Cluck DAY 6 JPEG - Did you know?

Type Image

Information

[static image] Poultry can be kept in your freezer for up to a year! Meaning you could freeze your Christmas bird leftovers, walk the British coastline and be back with time to spare to enjoy it again! [static image] Gallwch gadw twrci, cyw iâr ac ati yn y rhewgell am hyd at flwyddyn! Mae hynny'n golygu y gallech rewi eich cig Nadolig dros ben, cerdded ar hyd arfordir Prydain a dychwelyd adref gydag amser i'w sbario i fwynhau'r bwyd unwaith eto!