Give A Cluck DAY 12 - Make our wish come true this Christmas PNG/ Gwireddwch dymuniad 'Dolig eleni JPEG

Type Image

Information

"[static image] All we ask is that you reduce your poultry waste by using every last bit of it this Christmas. If you #GiveACluck let us know on Twitter by posting using the hashtag!" "[static image] Gofynnwn i chi leihau eich gwastraff twrci, cyw iâr ac ati drwy ddefnyddio pob tamaid ohono dros gyfnod y Nadolig eleni. #RhoGlwc – a chofiwch adael i ni wybod ar Twitter gan ddefnyddio'r hashnod! "