Give A Cluck This Christmas/Rhowch Glwc y Nadolig Hwn (English/Welsh) PNG

Type Image

Information

This Christmas we're giving you a rundown of everything you need to know to make the most of your poultry. Whether you're having Turkey or Chicken this year our Christmas countdown has got you covered. Rydyn ni’n datgelu popeth y mae angen i chi ei wybod y Nadolig hwn i'ch helpu i wneud yn fawr o'ch cig. P'un ai twrci neu gyw iâr fyddwch chi'n gwledda arno eleni, byddwn yn cyfrif y dyddiau tan y Nadolig gyda chyngor defnyddiol ar eich cyfer.